Tillbaka till startsidan

     
  Ryggproblem  
     
 

Spondylos
Spondylos är en ryggförändring som orsakas av inflammation i diskernas yttre zon. Den medför pålagringar framför allt mellan och under kotkroppar, så att benbryggor bildas. Pålagringarna kan bli så stora att de helt överbygger ett kotmellanrum. Spondylosen är mest aktiv under den period då pålagringarna byggs upp. Under den tiden brukar hunden ha ont och få inflammationer i de muskler runt kotorna som är drabbade. När sedan spondylosen växt klart och stelnat brukar den inte längre orsaka så mycket smärta. Man kan säga att hunden blivit "stelopererad", med sämre rörlighet som följd.

Symtomen varierar men vanligast är ryggsmärtor och rörelsebesvär, oftast i den bakre delen av kroppen.

När diagnosen är ställd är det viktigt att inte hunden överbelastar de drabbade kotorna. För att undvika överbelastning bör inte hunden hoppa, springa efter bollar mm. Man bör inte heller låta den gå i trappor, leka med andra hundar eller med kamptrasor och liknande. Är man oförsiktig kan det gå så illa att spondylosen "bryts" och då flammar muskelinflammationen upp igen, oftast tillsammans med svåra smärtor.

En bra muskulatur runt det drabbade området avlastar och stärker. Den bästa träningen för ryggen är simning. Oftast måste hunden också stå på antiinflammatorisk medicin, t ex rimadyl eller metacam, resten av livet. För att hålla ryggmuskulaturen smidig är det viktigt att hålla hunden varm och täcke rekommenderas när det är kallt ute.
(källa: www.dober.se)

Sakralisation - L7S1
Sakralisation är en medfödd defekt som innebär att den sista ländkotan, i stället för att vara en fri och egen struktur, smälter samman med korsbenet. På en röntgenbild ser man att sista ländkotan börjar och slutar längre bak än normalt. Kotans tvärutskott kan, onormalt, vara förenad med höftbenet. Föreningen kan vara ensidig eller dubbelsidig. Vid enkelsidig sakralisation får man en snedhet i korset som kan göra att hunden ser ut att stå ojämnt. Hälta och ryggsmärtor kan förekomma men ofta är en hund med defekten symtomfri och förändringen upptäcks som bifynd vid höftledsröntgen. Vid en redovisning (från USA) av bifynd vid höftledsröntgen såg man detta hos 2,25 proc. av de undersökta hundarna.

Förändringen har observerats i Sverige eller i andra länder bland annat hos breton, boxer, cocker spaniel, dobermann, leonberger, old english sheepdog, rhodesian ridgeback och schäfer.

Sakralisation ökar risken för så kallat L7-S1 syndrom, en degeneration av disken mellan sista ländkotan, L7, och korsbenet, S1. Förekomsten är familjär. Hund med sakralisation bör inte användas i avel eftersom missbildningen predisponerar för allvarlig ryggsjukdom.  (källa: www.skk.se)

Se även på länksidan för mer information.

 
 

             Antal besökare:                                                                                                                                                                                                  Copyright 2009 © schafersjukdomar.se