Tillbaka till startsidan

     
  Myleopati (schäfervinglighet)  
     
 
"Schäfervinglighet" är en vardaglig benämning för myelopati. Ordet myelopati betyder ordagrant "märgsjukdom". Med märg menas i detta fall ryggmärgen. Myelopati uppträder hos medelålders till gamla hundar (5-12 år) av storvuxna raser. Schäfern är den ras som oftast drabbas och även med hänsyn tagen till det stora antalet registrerade schäfrar är frekvensen hög.

Myelopati ger svajiga och styltande bakbensrörelser som successivt förvärras. Rörelserna blir osäkra och trevande, känsel och reflexer försämras. Knäskålsreflexen hos drabbade hundar är oftast helt borta men kan i enstaka fall i stället vara kraftigt överdriven. I hastig rörelse rakt framåt kan symtomen vara obetydliga men i långsamt tempo blir den bristande finmotoriken påtaglig. Ett typiskt symtom är att när hunden skall vända blir den efter i rörelsen så benen korsas. I slutstadiet kan hunden falla omkull när den skall ändra riktning. Sent i förloppet påverkas svanshållningen så att svansen hänger. Musklerna förtvinar och hunden kan till slut inte resa sig. Svårigheter att hålla avföring och urin hör till slutstadiet. Sjukdomen är inte smärtsam. Ingen behandling finns. Symtomen orsakas av en degeneration (nedbrytning) av nerverna till bakbenen och bakre kroppsdelar.

Sannolikt har en sjukdom som är så uppenbart rasbunden en ärftlig komponent. (Källa: www.skk.se)

Just nu pågår studier för att finna den genetiska arvsgången av Myelopati. Du kan hjälpa till! Se vidare HÄR. Se även på länksidan för mer information.

 
 

             Antal besökare:                                                                                                                                                                                                  Copyright 2009 © schafersjukdomar.se