Tillbaka till startsidan

 

 

 

     
  Bakgrunden till varför schafersjukdomar.se skapades  
     
 

Denna sida syftar till att informera om en del av de sjukdomar som schäferrasen är drabbad av. Dessa sjukdomar registreras inte på något sätt, varken på SKK eller hos rasklubben. Det är därmed inte möjligt att få reda på var dessa sjukdomar finns inom schäferrasen och därmed kunna undvika detta som valpköpare/uppfödare. Både höftledsdysplasi (HD) och armbågsdysplasi (ED), som är vanligt förekommande hos schäfer, rapporteras i bland annat SKK's dataregister och kan kontrolleras via deras webbtjänster hunddata och avelsdata. Därför tas dessa inte upp närmare här på denna sida.

Att ha en hund med ständig klåda som måste gå på kontinuerligt höga kortisondoser (vilket i sin tur kan ge ett antal olika biverkningar) är inte kanske vad man som valpköpare föreställt sig när man tar hem en blivande tävlings- och sällskapskamrat. Likaså gäller det om hunden har ryggproblem eller andra typer av sjukdomar. Denna sida verkar med andra ord till att lyfta information och kunskapen om förekomsten av dessa sjukdomar hos schäfern.

Denna hemsida avser  att tillhandahålla information om de olika vanligare sjukdomarna hos schäferrasen. Utöver detta beskrivs hur en hudutredning kan gå till och vilka typer av behandlingsmetoder som finns att tillgå.

Vad säger försäkringsbolaget AGRIA:s statistik?
Agria Djurförsäkring har analyserat och sammanställt all skadestatistik för de 100 vanligaste hundraserna mellan åren 1995 och 2002. Resultatet av undersökningen visar bland annat på att en schäfer bara har 55 procents chans att leva i tio år......

Andelen schäfrar som dör av höftledssjukdomen höftledsdysplasi, den vanligaste dödsorsaken, minskar. Mellan perioderna 1995-1998 och 1999-2002 minskade andelen dödsfall relaterade till sjukdomen med över 25 procent. Schäfern löper ändå 80 procents högre risk att avlida av höftledsdysplasi än genomsnittshunden.

Vanligare med veterinärvård
Det har blivit allt vanligare att ta Sveriges populäraste hund, schäfern, till veterinären på grund av svårare sjukdom eller skada. Mellan perioderna 1995-1998 och 1999-2002 ökade antalet större veterinärbesök för schäfrarna med nästan 15 procent.

Juvertumör vanligaste sjukdomen hos schäfern
Tumör i juver är den vanligaste orsaken till varför schäferägare gör ett större veterinärbesök. Under mätperioden 1995-2002 besökte 1,19 procent av schäfrarna en veterinär för juvertumör årligen. Detta kan jämföras med andelen 0,88 procent för genomsnittshunden.

Kliande schäfer kan behöva professionell hjälp
En av de 20 vanligaste orsakerna till varför schäferägaren uppsöker veterinär för sin hund är klåda. Andelen schäfrar som behandlas för klåda ökar också över tid. Öroninflammation, hudcancer och skador på huden är andra orsaker till veterinärbesök.

Tikarna generellt friskare
Alla diagnoser utom tre, juvertumör, livmoderinflammation och talgkörtelinflammation bland de 20 vanligaste diagnoserna, förekommer i högre grad hos schäferhanar än hos tikar. Störst är skillnaden mellan könen vid diagnoserna halt och analfistlar, där risken är dubbelt så stor att drabbas om man är hane jämför med tik.

(källa: www.agria.se/hundstatistik)

 
 

 

 
 

             Antal besökare:                                                                                                                                                                                                  Copyright 2009 © schafersjukdomar.se