Tillbaka till startsidan

     
  Pyometra - Livmoderinflammation  
     
  Livmoderinflammation drabbar oftast medelålders och äldre tikar i anslutning till eller upp till två månader efter en löpning. Sjukdomen är allvarlig och leder ofta till döden, om den inte behandlas.

En tik med livmoderinflammation kan få en mängd olika symtom, ofta flera samtidigt, men inget av symtomen finns hos alla sjuka individer. De vanligaste symtomen är nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit, ökad törst, grumlig gulgrön > rödbrun illaluktande flytning. Ibland ses också kräkningar, diarré eller ett ökat bukomfång och/eller att tiken blir spänd/öm i buken. Feber förekommer ofta men inte alls alltid. Om en tik med några år på nacken blir diffust slö med eller utan övriga symtom efter en löpning, bör man alltid misstänka livmodern. Sjukdomen kan utvecklas mycket olika snabbt. Vissa tikar går och drar många dagar utan att bli speciellt dåliga, andra kan bli livshotande sjuka på något dygn efter insjuknandet. 

Behandlingen syftar till att få bort inflammationen och varet, som finns i livmodern. Operation är behandlingen att föredra i de flesta fall. Då opererar man bort hela den sjuka livmodern och äggstockarna. Tiken blir kastrerad och kan aldrig få den sjukdomen igen. I speciella fall, när operation är utesluten av någon orsak, kan man kombinera antibiotika efter odling med injektioner av exempelvis prostaglandiner. Detta är en behandling som oftast lyckas bra, men är lite obehaglig för hunden, lyckas inte alltid och risken finns alltid att tiken åter får inflammation efter en kommande löpning. Medlet Alizin att tillgå för behandling av livmoderinflammation.

En tik, som man ska ta valpar efter, kan ju inte behandlas med operation. Då kan den andra metoden vara ett alternativ. I så fall bör hon paras på den första löpningen efter behandlingen. Detta är dock omdiskuterat, då man kunnat se tecken på att risken att råka ut för livmoderinflammation delvis kan ha ärftlig bakgrund. (Källa: www.blixbo.se)

Se även på länksidan för mer information.

 
 

             Antal besökare:                                                                                                                                                                                                  Copyright 2009 © schafersjukdomar.se