Tillbaka till startsidan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
  Orsaker till hudproblem  
     
 

Det finns flertalet orsaker till hudproblem hos schäferrasen. Ibland kan det finnas enkla orsaker som ohyra eller mer komplexa orsaker så att en specifik diagnos aldrig kan ställas. Nedan tas upp ett antal olika vanliga orsaker till hudproblem:

HORMONRUBBNING

 • Underfunktion hos sköldkörteln (se även Hypotyreos)

 • överproduktion av cortison
 • brist av hypofyshormon (dvärgväxt)
 • könsspecifikt: endokrin eller testiklar
 • Seborré pga hormonell obalans


AUTO-IMMUNA SJUKDOMAR

 • Demodex

 • Allergi (Atopisk dermatit, kontaktdermatit, födoämnesallergi)
 • Furunkolos
 • Bullös pemfigus

ANDRA ORSAKER SOM KAN GE HUDPROBLEM/KLÅDA SOM BIEFFEKT (sekundärt)

 • Löss

 • Loppor
 • Rävskabb
 • Öronskabb

Dessa orsaker saknar en genetisk bakgrund.

Symptom, orsak och specifik behandling för ovanstående sjukdomar tas inte upp närmare på denna sida. På länksidan finns länkar där man kan läsa vidare om vissa av dessa sjukdomar.

 
     
  Symptom  
 
 • Klåda
 • Öronproblem
 • Tassklåda
 • Eksem
 • Mjäll
 • Dålig lukt
 • Håravfall
 • Hund med foderallergi kan ha avföring > 3 ggr/ dygn, dålig aptit, kräkningar och magsmärtor
 
     
  Hudutredning  
     
 

Hundinfektioner
I samma symptombild som klåda förekommer vanligtvis även hudinfektioner av bakterier och/eller svamp och efter hudskrap och odling ges behandling mot dessa sekundära symptom. Är hunden påverkad av sekundära infektioner (bakterie- eller svamp) kan antibiotika och svampmedel sättas in efter skrapprov, mikrobiell odling och färgning. Vid fortsatta eller ihållande infektioner kan hundens immunförsvar behöva stöttas upp av t ex  kortison samt specialschampo (t ex Malaseb) så att huden får en möjlighet att läka och dämpa eventuell klåda.

Ohyror
En hudutredning påbörjas vanligtvis med en kontroll av eventuella ohyreangrepp. Ibland har man tur som schäferägare att historien inte behöver sträcka sig längre än så. Demodex är även en ohyra – hårsäckskvalster, men bakgrunden till sjukdomen i sig är genetisk och beror på en nedsättning i immunförsvaret.

Demodex undersöks genom att söva hunden och genomföra djupare skrapningar kring misstänkta angripna områden (tassar, mungipa mm). Hårsäckskvalster kan vara svåra att upptäcka och i vissa fall kan provtagningen behöva upprepas.

Eliminationsdiet
Foderallergi är mindre vanligt än atopi och kontrolleras ibland före allergitest och ibland efter det att allergi inte detekterats. Dessa steg är vanliga för kontroll av foderallergi:

Strikt diet under 6-8 veckor, ibland längre

 • Särskilt dietfoder

 • Inget godis eller tuggben
 • Därefter PROVOKATION!
 • Ska börja klia inom 2 v efter den gamla dieten ges
 • Det finns blodtester, men de är svårtolkade

Blodprov
Kan ohyror uteslutas och klådan kvarstår efter behandling av eventuella hudinfektioner går man vidare i utredningen genom att ta blodprov. Blodprover tas för att kunna utesluta sköldkörtelrubbning och andra sjukdomstillstånd (njurar, lever mm) som sekundärt kan ge hudproblem. 

Allergitest
Blodprov (Hesska) eller pricktest (IDT) görs för att kontroller av eventuell allergi. Avsikten med blodprov är att kunna framställa ett vaccin mot det hunden reagerar på i sin miljö som i sin tur kan resultera i att man kan minimera andra klådkontrollerande medel till hunden (t ex kortison). Svenska hundar är vanligen allergisk mot inomhuskvalster och pollen.
 
     
  Vanligtvis har man efter att ha gått igenom ovanstående steg och undersökningar lyckats hitta en diagnos och en behandlingsmetod för sin hund. Fallet är dock inte alltid så, men har man tur har man under utredningens gång kunnat komma fram en behandlingsmetod som lindrar klådan och minimerar problemen för sin hund.  
     
 

Just nu pågår studier gällande atopisk dermatit hos schäfer. Atopisk dermatit är en allergisk hudinflammation med genetisk bakgrund som orsakas av inandning av allergiämnen (pollen, damm, kvalster etc) Du kan hjälpa till! Se vidare HÄR. Se även länksidan för mer information
 

 
 

             Antal besökare:                                                                                                                                                                                                  Copyright 2009 © schafersjukdomar.se